Categoria: A l’institut

Què és una «comunitat de recerca»?, un article d’Ann Margaret Sharp

Ann Margaret Sharp assisteix a un taller educatiu en Filosofia per a nens en què una mestra afirma haver creat una comunitat de recerca en set dies. Llavors, reflexiona sobre la complexitat de crear una comunitat de recerca.

La creació de metàfores en la (història de la) filosofia

El text explora la creació i l’ús de metàfores en la filosofia, destacant exemples com la caverna platònica de Plató i el martell de Nietzsche. També discuteix la importància del Thinking Based Learning (TBL) en l’ensenyament de metàfores, així com la pròpia tradició metafòrica de la història de la filosofia, amb un enfocament pràctic per a estudiants de batxillerat.

Petit homenatge a Josep-Maria Terricabras

El 16 de març de 2024 ens va deixar el professor Dr. Josep-Maria Terricabras, vaig voler fer-li un petit homenatge en format vídeo que pots veure a continuació….

Diàlegs d’ultratomba (2022) de Manuel Villegas

«Diàlegs d’ultratomba» és la primera obra en català de Manuel Villegas que obre un consultori de psicoteràpia virtual per a divuit personatges històrics com Calígula, Ponç Pilat o Simone de Beauvoir. A través de reflexions sobre temes filosòfics i psicològics, llibre explora complexitats de la psique i la moral. Publicat per Fragmenta Editorial el febrer de 2022, pot ser un recurs útil per a cursos de filosofia i psicologia a nivell de batxillerat.

Escape rooms de Filosofia

Durant el curs 2022/23, un grup de professors de Filosofia ha creat tres Escape rooms digitals amb Genial.ly per als estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat. Aquests jocs inclouen desafiaments com salvar la Filosofia d’un geni maligne, descobrir contribucions de dones filòsofes i explorar mites de Plató. Esperen que aquests recursos enriquisquen l’aprenentatge i promoguin la Filosofia.

El diàleg filosòfic

El diàleg filosòfic permet desenvolupar el pensament en les tres dimesions que considerava Matthew Lipman. I això és perquè tot i que la creença més popular és que la reflexió engendra el diàleg, de fet, és el diàleg que engendra la reflexió.

La comunitat de recerca

Una comunitat de recerca és una agrupació de persones —infants o joves en el nostre cas— que es basa en una solidaritat intel·lectual i afectiva i on els membres es reconeixen els uns als altres com a persones i com a interlocutors vàlids per avançar en el coneixement i la recerca de manera que generi millora en el grup i en cadascun dels individus que el componen.

El pensament multidimensional

En aquesta entrada definirem les tres dimensions del pensament que va presentar el lògic Matthew Lipman, creador de Philosophy for Children. I també explicarem la necessitat d’un pensament multidimensional (crític, creatiu i curós) i no solament del pensament crític.

Introducció a Philosophy for Children

Philosophy for Children (P4C) o Filosofia per a nens i nenes, en la traducció més literal del català, és un programa que consisteix a evidenciar que els nens i les nens des de la tendra edat dels tres anys, moment en què podem parlar, ja reflexionem sobre temes filosòfics com ara la veritat, la perfecció, la justícia, el lliure albir i el determinisme, per citar-ne alguns.

Filosofia a l’ESO: que no ens enganyin, que ens diguin la veritat

L’esborrany de decret presentat pel Departament d’Educació no fa canvis respecte a la LOMLOE i preveu eliminar l’optativa de Filosofia a 4t d’ESO i reduir les hores dedicades a educació en valores ètics. L’autor defensa que la filosofia ja fa el paper aglutinador del saber i no cal pas aglutinar la filosofia a les assignatures existents, i reclama tenir un currículum i una determinació horària per no haver de dependre “de la caritat i l’almoina” que donin els equips directius

Per què necessitem filosofia i valors ètics a les aules de secundària?

No deixa de sorprendre que una disciplina com la filosofia desaparegui del currículum i més encara si atenem al preàmbul de l’esborrany del decret d’educació bàsica que ha elaborat el Departament d’Educació en què s’explica que cal fomentar una sèrie d’adjectius aplicables a l’educació a la societat com ara: «justa», «equitativa», «democràtica», «crítica», «feminista» i «lliure».

Filosofia a l’ESO: ens fan fora perquè no saben què fem

L’esborrany del decret d’educació bàsica del Departament d’Educació comporta la supressió de la matèria optativa de Filosofia a 4t d’ESO i una clara reducció de les hores de l’altra assignatura amb afinitats filosòfiques, els Valors ètics. La meva tesi és que ni el Departament ni moltes vegades el gran públic i encara menys l’alumnat té gens clar a què es dedica la Filosofia.

Povera e nuda vai, Filosofia

L’esborrany de la nova llei educativa, la LOMLOE, sentencia a mort l’optativa de Filosofia en l’etapa de la secundària obligatòria. A Madrid també van viure fa alguns mesos la guillotina de l’Ètica. Aquest article és un al·legat a la necessitat d’una assignatura de Filosofia a 4t d’ESO.

Sobre la supressió de l’Ètica a 4t d’ESO

Darrerament es parla molt de la supressió de l’assignatura de l’Ètica. De totes maneres, a Catalunya no hi ha hagut el mateix enrenou que a Madrid. Descobreix per què en aquest article.