Categoria: Història de la filosofia de 2n de batxillerat

La creació de metàfores en la (història de la) filosofia

El text explora la creació i l’ús de metàfores en la filosofia, destacant exemples com la caverna platònica de Plató i el martell de Nietzsche. També discuteix la importància del Thinking Based Learning (TBL) en l’ensenyament de metàfores, així com la pròpia tradició metafòrica de la història de la filosofia, amb un enfocament pràctic per a estudiants de batxillerat.

Escape rooms de Filosofia

Durant el curs 2022/23, un grup de professors de Filosofia ha creat tres Escape rooms digitals amb Genial.ly per als estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat. Aquests jocs inclouen desafiaments com salvar la Filosofia d’un geni maligne, descobrir contribucions de dones filòsofes i explorar mites de Plató. Esperen que aquests recursos enriquisquen l’aprenentatge i promoguin la Filosofia.

Filosofia a l’ESO: ens fan fora perquè no saben què fem

L’esborrany del decret d’educació bàsica del Departament d’Educació comporta la supressió de la matèria optativa de Filosofia a 4t d’ESO i una clara reducció de les hores de l’altra assignatura amb afinitats filosòfiques, els Valors ètics. La meva tesi és que ni el Departament ni moltes vegades el gran públic i encara menys l’alumnat té gens clar a què es dedica la Filosofia.