Categoria: Batxillerat

Què és una «comunitat de recerca»?, un article d’Ann Margaret Sharp

Ann Margaret Sharp assisteix a un taller educatiu en Filosofia per a nens en què una mestra afirma haver creat una comunitat de recerca en set dies. Llavors, reflexiona sobre la complexitat de crear una comunitat de recerca.

📰 Aina Tarabini, socióloga: «El bachillerato es una etapa horrible por la Selectividad»

Los alumnos de la ESO enfrentan decisiones importantes sin suficiente apoyo. Aina Tarabini, profesora de Sociología, expone en su libro cómo las desigualdades sociales afectan estas elecciones. Destaca la necesidad de mejorar la orientación y aumentar la oferta de formación profesional para evitar la reproducción de desigualdades educativas y sociales.

Projectes filosòfics interessants!

Voldria compartir-vos algunes de les iniciatives filosòfiques en les quals em trobo involucrat. No pretenc res més que donar una visió panoràmica de les activitats que m’apassionen i que considero significatives en el meu compromís amb la filosofia i la seva divulgació. A través d’aquests projectes, cerco contribuir modestament al diàleg filosòfic i a l’enriquiment personal i col·lectiu. Sense més preàmbuls, aquí teniu les iniciatives filosòfiques de les quals participo o en alguna ocasió he participat.

Intervenció per a la taula rodona El pensament crític en els adolescents

Aquesta intervenció per a la taula rodona «El pensament crític en els adolescents» se centra a desmentir el mite que les generacions actuals manquen de pensament crític. Insisteixo en la importància de la filosofia per construir un currículum que fomenti el pensament crític, creatiu i curós. Es destaquen iniciatives com el programa Filosofia 3/18 i es comparteixen idees per cultivar aquesta competència, incloent-hi elements com el bon judici, la conceptualització i l’argumentació.

Devaluación continua (2019) d’Andreu Navarra

Un jove inexpert dicta classes sobre Gustavo Adolfo Bécquer en un curs, documentat a fons però davant la sospita de professors veterans. Un incident violent amb un professor el va marcar, però anys després, entén la seva frustració i esgotament pel sistema educatiu pobre i burocràtic. Navarra aborda la fatiga i l’absurd que viuen els professors, destacant la desconnexió entre la formació del màster i la realitat docent, agreujada per polítiques educatives ineficaces.

Diàlegs d’ultratomba (2022) de Manuel Villegas

«Diàlegs d’ultratomba» és la primera obra en català de Manuel Villegas que obre un consultori de psicoteràpia virtual per a divuit personatges històrics com Calígula, Ponç Pilat o Simone de Beauvoir. A través de reflexions sobre temes filosòfics i psicològics, llibre explora complexitats de la psique i la moral. Publicat per Fragmenta Editorial el febrer de 2022, pot ser un recurs útil per a cursos de filosofia i psicologia a nivell de batxillerat.

Escape rooms de Filosofia

Durant el curs 2022/23, un grup de professors de Filosofia ha creat tres Escape rooms digitals amb Genial.ly per als estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat. Aquests jocs inclouen desafiaments com salvar la Filosofia d’un geni maligne, descobrir contribucions de dones filòsofes i explorar mites de Plató. Esperen que aquests recursos enriquisquen l’aprenentatge i promoguin la Filosofia.

El diàleg filosòfic

El diàleg filosòfic permet desenvolupar el pensament en les tres dimesions que considerava Matthew Lipman. I això és perquè tot i que la creença més popular és que la reflexió engendra el diàleg, de fet, és el diàleg que engendra la reflexió.

La comunitat de recerca

Una comunitat de recerca és una agrupació de persones —infants o joves en el nostre cas— que es basa en una solidaritat intel·lectual i afectiva i on els membres es reconeixen els uns als altres com a persones i com a interlocutors vàlids per avançar en el coneixement i la recerca de manera que generi millora en el grup i en cadascun dels individus que el componen.

El pensament multidimensional

En aquesta entrada definirem les tres dimensions del pensament que va presentar el lògic Matthew Lipman, creador de Philosophy for Children. I també explicarem la necessitat d’un pensament multidimensional (crític, creatiu i curós) i no solament del pensament crític.

Introducció a Philosophy for Children

Philosophy for Children (P4C) o Filosofia per a nens i nenes, en la traducció més literal del català, és un programa que consisteix a evidenciar que els nens i les nens des de la tendra edat dels tres anys, moment en què podem parlar, ja reflexionem sobre temes filosòfics com ara la veritat, la perfecció, la justícia, el lliure albir i el determinisme, per citar-ne alguns.